Kindercoaching

Sinds 2011 ontvang ik met regelmaat kinderen en hun ouders in de praktijk. Soms met een hulpvraag, soms met een wens en soms met een zoektocht naar een specifieke steen. Hieruit is een uniek coachingsaanbod ontstaan. Ik werk vanuit een natuurgerichte benadering en ga uit van de natuur in jezelf. Alle werkvormen lopen in elkaar over, zijn vervlochten met elkaar en sluiten zo aan op ieders unieke aard.

Kindercoaching gaat over het coachen van kinderen én hun ouders met dat wat op dat moment aan de orde is. Van daaruit start onze ontdekkingsreis van ‘wat nu’ naar ‘hoe dán’. Deze ontdekkingsreis duurt gemiddeld vier sessies. Voorafgaand aan deze sessies voeren we een intakegesprek en na afloop komen we samen voor een evaluatiegesprek.

Coachen van kinderen is onlosmakelijk verbonden aan het coachen van de ouders of verzorgers. Zij zijn de begeleiders van het kind, samen lopen zij het levenspad. Aan de kindercoaching is dan ook altijd een sessie met beide ouders gekoppeld. Soms één sessie, soms twee. Afhankelijk van wat nodig is. Zodat ouders en kind weer samen verder kunnen, zonder hulp van buitenaf.

De Krachtsteen is aangesloten bij het KinderCoachGilde, kwaliteitsregister voor kind-, puber- en oudercoaches.

“You are braver than you believe
stronger than you seem
smarter than you think
and loved more than you’ll ever know.”
– A.A. Milne (Pooh) –